Giulio Veronesi

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Giulio Veronesi
Rolex Dealer - Giulio Veronesi

Giulio Veronesi

您的零售商

Corso Italia 104
32043 柯爾蒂納達佩佐
貝盧諾
意大利

電話: +39 0436 2772

傳真: +39 0436 868142

Giulio Veronesi

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您的首選零售商 分享此零售商

您的訊息已傳送予所有收件人。

傳送另一個訊息

未能送出您的訊息

抱歉,尚未送出您的訊息。請稍後再試。

返回
Rolex Dealer - Giulio Veronesi