Euro-Asia LtdBoutique Rolex

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Euro-Asia Ltd<br/>Boutique Rolex
Rolex Dealer - Euro-Asia Ltd<br/>Boutique Rolex

Euro-Asia Ltd
Boutique Rolex

您的零售商

36 Ibn-Gvirol Street
特拉維夫 6436403
特拉維夫
以色列

電話: + 972 3 9685222

傳真: + 972 3 9685220

Euro-Asia Ltd
Boutique Rolex

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您的首選零售商 分享此零售商

您的訊息已傳送予所有收件人。

傳送另一個訊息

未能送出您的訊息

抱歉,尚未送出您的訊息。請稍後再試。

返回
Rolex Dealer - Euro-Asia Ltd<br/>Boutique Rolex