Alexandridis Kiriazis

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Alexandridis Kiriazis
Rolex Dealer - Alexandridis Kiriazis

Alexandridis Kiriazis

您的零售商

Dimitriados street 140
沃洛斯
馬格尼西亞
希臘

電話: +30 24210 38971

Alexandridis Kiriazis

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您首選的零售商 分享此零售商

勞力士特約零售商

請到Alexandridis Kiriazis選購勞力士腕錶。

勞力士特約零售商

勞力士特約零售商

此服務中心

收件人姓名

返回
Rolex Dealer - Alexandridis Kiriazis