Meena Jewellers

保养你的劳力士腕表

为达到您的服务需要,劳力士备有完善的服务中心及特约零售商
网络,务求为您提供专业建议且无微不至的服务。

Rolex Dealer - Meena Jewellers
Rolex Dealer - Meena Jewellers

Meena Jewellers

您的零售商

Shop No. 12/13- GVK-ONE
Road No. 1
Banjara hills
海德拉巴
安得拉邦
500034
印度

电话: +91 40 67467760

周一至周日:上午11:00-晚上9:00

Meena Jewellers

劳力士特约零售商将为您提供购买及检修劳力士腕表的建议

储存为您首选的零售商 分享此零售商

劳力士特约零售商

请到Meena Jewellers选购劳力士腕表。

劳力士特约零售商

劳力士特约零售商

您的信息已发送予所有收件人。

发送另一条信息

未能送出您的信息

抱歉,尚未送出您的信息。请稍后再试。

返回
Rolex Dealer - Meena Jewellers