Les Montres

保养你的劳力士腕表

为达到您的服务需要,劳力士备有完善的服务中心及特约零售商
网络,务求为您提供专业建议且无微不至的服务。

Rolex Dealer - Les Montres
Rolex Dealer - Les Montres

Les Montres

您的零售商

40 Rue de Passy
75116 巴黎
巴黎
法国

电话: +33 1 53 92 51 61

传真: +33 1 53 92 51 62

Les Montres

劳力士特约零售商将为您提供购买及检修劳力士腕表的建议

储存为您首选的零售商 分享此零售商

此服务中心

收件人姓名

返回
Rolex Dealer - Les Montres