Kooheji Store Company

保养你的劳力士腕表

为达到您的服务需要,劳力士备有完善的服务中心及特约零售商
网络,务求为您提供专业建议且无微不至的服务。

Rolex Dealer - Kooheji Store Company
Rolex Dealer - Kooheji Store Company

Kooheji Store Company

您的零售商

Moda Mall
麦纳麦市
麦纳麦
巴林

电话: +973 1 17221173

传真: +973 1 17221175

Kooheji Store Company

劳力士特约零售商将为您提供购买及检修劳力士腕表的建议

储存为您的首选零售商 分享此零售商

劳力士特约零售商

请到Kooheji Store Company选购劳力士腕表。

劳力士特约零售商

劳力士特约零售商

您的信息已发送予所有收件人。

发送另一条信息

未能送出您的信息

抱歉,尚未送出您的信息。请稍后再试。

返回
Rolex Dealer - Kooheji Store Company