Karnig Company Ltd

保养你的劳力士腕表

为达到您的服务需要,劳力士备有完善的服务中心及特约零售商
网络,务求为您提供专业建议且无微不至的服务。

Rolex Dealer - Karnig Company Ltd
Rolex Dealer - Karnig Company Ltd

Karnig Company Ltd

您的零售商

AL-Baraka Mall, 2nd floor Sweifieh
11118 安曼
安曼
约旦

电话: +962 6 581 20 22

传真: +962 6 541 14 23

Karnig Company Ltd

劳力士特约零售商将为您提供购买及检修劳力士腕表的建议

储存为您首选的零售商 分享此零售商

此服务中心

收件人姓名

返回
Rolex Dealer - Karnig Company Ltd