Chronora Rolex Boutique

保养你的劳力士腕表

为达到您的服务需要,劳力士备有完善的服务中心及特约零售商
网络,务求为您提供专业建议且无微不至的服务。

Rolex Dealer - Chronora Rolex Boutique
Rolex Dealer - Chronora Rolex Boutique

Chronora Rolex Boutique

您的零售商

11 Weygand Street
Marfa'a 470
贝鲁特市中心
贝鲁特区
黎巴嫩

电话: +961 1 984 999

传真: +961 1 984 998

Chronora Rolex Boutique

劳力士特约零售商将为您提供购买及检修劳力士腕表的建议

储存为您的首选零售商 分享此零售商

您的信息已发送予所有收件人。

发送另一条信息

未能送出您的信息

抱歉,尚未送出您的信息。请稍后再试。

返回
Rolex Dealer - Chronora Rolex Boutique