Takashimaya Yokohama
5F
1-6-31 Minamisaiwai Nishi-ku
Yokohama Kanagawa
〒220-8601
Japan

Tel: 045-311-5111
Official retailer
Visit rolex.com