Xinyu Elegant Watch - Taiyuan
Tianmei Xintiandi Shop
G/F, Tianmei Xintiandi Shopping Mall
113 Changfeng Avenue
Xiaodian District
Taiyuan 030006
Shanxi Province
China

Tel: 0351 837-6181
Official retailer
Visit rolex.com