Weiyasi Watch & Spectacles, Lanzhou
G/F (Guofang Dept. Store) Dongfanghong Plaza
Qingyang Road
Lanzhou 730030
Gansu Province
China

tel: (0931) 889-0166
Official retailer
Visit rolex.com