Mitsukoshi Sapporo
3-8 Minamiichijonishi Chuo-ku
Sapporo Hokkaido
〒060-8666
Japan

Tel: 011-271-3311
Official retailer
Visit rolex.com