Mitsukoshi Sapporo
3-8 Minamiichijo nishi Chuo-ku
Sapporo Hokkaido
〒060-0061
Japan

Tel: 011-271-3311
Official retailer
Visit rolex.com