Mitsukoshi Niigata
3F
5-866 Nishiboridori Chuo-ku
Niigata Niigata
〒951-8530
Japan

Tel: 025-227-1111

Mon-Sun: 10:00am - 7:00pm
Official retailer
Visit rolex.com