Int'l Watch & Clock, Changchun
478 Chongqing Road
Nanguan
Changchun 130042
Jilin Province
China

tel: (0431) 8891-9026
Official retailer
Visit rolex.com