Hoseki Tokei No Senga
8-15 Kandamachi
Gifu Gifu
〒500-8833
Japan

Tel: 058-265-5566
Official retailer
Visit rolex.com