Pro Hopetime Watch Taichung Wuquan Flagship
222 Wuquan W. Rd., Sec. 2
난툰 지구
타이중
타이중
타이완

전화: +886 4 2475 3868

월-일,
오전10시 - 오후8시30분
공식 판매점
방문하기 rolex.com