Zong Chong - Chung Hsiao
508 Chung Hsiao E. Rd., Sec. 4,
Xinyi District
Taipei
Taipei
Taiwan

Tél. : + 886 2 2725 1568
Distributeur officiel
Visitez rolex.com