Wuhan Xinyu Elegant - Old Hengdali Watch
G/F, Pufa Bank Mansion
218 Xinhua Road
Jianghan
Wuhan 430000
Hubei
Chine

tel: (027) 8284-0799
fax: (027) 8281-4993
Distributeur officiel
Visitez rolex.com