Weiyasi Watch & Spectacles, Lanzhou
G/F (Guofang Dept. Store) Dongfanghong Plaza
Qingyang Road
Lanzhou 730030
Gansu
Chine

Tél. : (0931) 889-0166
ou (0931) 889-0166

Distributeur officiel
Visitez rolex.com