Time City (Taian Avenue Shop), Tianjin
16 Taian Avenue
Heping
Tianjin 300040
Tianjin
Chine

tel: 022 5832-5718
Distributeur officiel
Visitez rolex.com