Tianjin Hengdeli Watch & Spectacles, Tianjin
145 Binjiang Road
Heping
Tianjin 300022
Tianjin
Chine

Tél. : (022) 2711-0108
ou (022) 2711-6690
Distributeur officiel
Visitez rolex.com