Dickson Trading - Shin Kong Mitsukoshi
1F., Xinyi Place A9
9 Songshou Rd
Xinyi District
Taipei
Taipei
Taiwan

Tél. : +886 2 27235890
Distributeur officiel
Visitez rolex.com