Chow Tai Fook Urumqi
Tianshan Department Store
G/F Tianshan Department Store
70 Heping Road (N)
Urumqi 830002
Xinjiang
Chine

Tél. : (0991) 281-4988
ou (0991) 232-6131

Distributeur officiel
Visitez rolex.com