Chow Tai Fook Kunming Shuncheng Shopping Mall
Shop A1-08/09, Shuncheng Shopping Mall
13 Dongfeng Road (W)
Wuhua
Kunming 650031
Yunnan
Chine

Tél. : 0871 518-5968
Distributeur officiel
Visitez rolex.com