Century Swiss Watch, Urumqi
299 Zhongshan Road
Urumqi 830002
Xinjiang
Chine

Tél. : (0991) 281-9621
ou (0991) 233-4002
Distributeur officiel
Visitez rolex.com