Mitsukoshi Takamatsu
3F
7-1 Uchimachi
Takamatsu Kagawa
〒760-8639
Japón

Tel.: 087-825-0739

Lun-Dom: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.
Distribuidor oficial
Visite rolex.com