Mitsukoshi Sapporo
3-8 Minamiichijonishi Chuo-ku
Sapporo Hokkaido
〒060-8666
Japón

Tel.: 011-271-3311
Distribuidor oficial
Visite rolex.com