Mitsukoshi Matsuyama
6F
3-1-1 Ichibancho
Matsuyama Ehime
〒790-8532
Japón

Tel.: 089-945-3111
Distribuidor oficial
Visite rolex.com